Tư vấn pháp luật

CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3-2024
02/03/2024 | Xem chi tiết »
CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 2 NĂM 2024
23/02/2024 | Xem chi tiết »
CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 11-2023
01/11/2023 | Xem chi tiết »
CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9 NĂM 2023
06/09/2023 | Xem chi tiết »
CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7 NĂM 2023
05/07/2023 | Xem chi tiết »
CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5 NĂM 2023
31/05/2023 | Xem chi tiết »
08/05/2023 | Xem chi tiết »
17/02/2023 | Xem chi tiết »
04/12/2022 | Xem chi tiết »
04/12/2022 | Xem chi tiết »
LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI
18/11/2022 | Xem chi tiết »
10/07/2022 | Xem chi tiết »
NGHỊ ĐỊNH 108/CP VỀ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG
09/01/2022 | Xem chi tiết »
NGHỊ ĐỊNH 143/2020/ND-CP
08/11/2021 | Xem chi tiết »
THÔNG TƯ  HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ
18/05/2021 | Xem chi tiết »
NGHỊ ĐỊNH 135 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUỔI NGHỈ HƯU 2021
28/04/2021 | Xem chi tiết »
08/04/2021 | Xem chi tiết »
VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG NĂM 2021
05/04/2021 | Xem chi tiết »
29/03/2021 | Xem chi tiết »
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI TRONG NĂM 2021
23/01/2021 | Xem chi tiết »
NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ -Số: 55/2019/NĐ-CP 	  Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019
03/10/2019 | Xem chi tiết »
NGHỊ ĐỊNH  VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
21/08/2019 | Xem chi tiết »
TRỢ CẤP SAU KHI NGHỈ VIỆC
20/08/2019 | Xem chi tiết »
NGHỊ ĐỊNH 45/CP VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH
15/08/2019 | Xem chi tiết »
CHÍNH SÁCH MỚI TRONG THÁNG 7-2019
27/07/2019 | Xem chi tiết »
NGHỊ ĐỊNH 46 CP VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT
07/07/2019 | Xem chi tiết »
Cách tính lương hưu và BHXH từ 1-07-2019
03/07/2019 | Xem chi tiết »
13/06/2019 | Xem chi tiết »
Xuất trình CMND khi yêu cầu cung cấp thông tin đo đạc
13/06/2019 | Xem chi tiết »
Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6-2019
02/06/2019 | Xem chi tiết »
Những chính sách mới áp dụng từ tháng 12 năm 2018
28/12/2018 | Xem chi tiết »
Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam
04/07/2018 | Xem chi tiết »
CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI,ÁP DỤNG  TỪ 2018
31/03/2018 | Xem chi tiết »
NGHỊ ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
22/03/2018 | Xem chi tiết »
NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ ĐẤT ĐAI
04/12/2017 | Xem chi tiết »
NGHỊ ĐỊNH 48/2010/ND-CP về hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng
13/09/2017 | Xem chi tiết »
NGHỊ ĐỊNH  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
19/08/2017 | Xem chi tiết »
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ  DO NHÀ NƯỚC ĐỘC QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
18/08/2017 | Xem chi tiết »
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
23/06/2017 | Xem chi tiết »
NGHỊ ĐỊNH 53/2017 QUY ĐỊNH CÁC LOẠI GIẤY TỜ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
11/06/2017 | Xem chi tiết »
QUYẾT ĐỊNH 573/QD-TTg của THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
02/05/2017 | Xem chi tiết »
NGHỊ ĐỊNH 47 CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ MỨC LƯƠNG CƠ SỞ
27/04/2017 | Xem chi tiết »
ĐỔI BẰNG LÁI XE CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
25/04/2017 | Xem chi tiết »
NGHỊ ĐỊNH  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ27/2007/NĐ-CPNGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
24/01/2017 | Xem chi tiết »
Số: 139/2016/NĐ-CP VỀ SỬA ĐỔI THUẾ MÔN BÀI
21/12/2016 | Xem chi tiết »
Quy trình cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
01/12/2016 | Xem chi tiết »
CHẾ ĐỘ THAI SẢN
29/10/2016 | Xem chi tiết »
Nghị định số139/2016/NĐ-CPquy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài.
26/10/2016 | Xem chi tiết »
Nghị định của CP về tinh giản biên chế
Về chính sách tinh giản biên chế
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách tinh giản biên chế.
07/10/2016 | Xem chi tiết »
Chế độ tiền lương làm thêm giờ trong các ngày lễ
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.
07/10/2016 | Xem chi tiết »
Trang 1/2: 1, 2  Sau
 
Tìm kiếm
Tin bài mới nhất
Liên kết website