Các nhạc sỹ là người quê ở Quảng Trị

Nhạc sỹ LÊ ANH
Nhạc sỹ LÊ ANH, sinh ngày 04-02-1937
Quê quán: Xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
14/10/2016 | Xem chi tiết »
Nhạc sỹ THANH HẢI
Nhạc sỹ THANH HẢI, Sinh ngày 11-06-1971
Quê quán: Phường 1, Thị Xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
14/10/2016 | Xem chi tiết »
Nhạc sỹ VÕ CÔNG DIÊN
Nhạc sỹ VÕ CÔNG DIÊN
Sinh ngày 09 tháng 10 năm 1958
Quê quán: Lam Thủy, Hải Vĩnh, Hải Lăng,Quảng Trị
14/10/2016 | Xem chi tiết »
Ca sỹ Ngọc Mai
Ca sỹ Ngọc Mai, sinh tại Quảng Trị.
Sau 4 năm học Trung Cấp ở Huế, năm 2006, Ngọc Mai vào thành phố Hồ Chí Minh lập Nghiệp.
14/10/2016 | Xem chi tiết »
Nhạc sỹ VÕ ĐÌNH HÙNG, Sinh ngày 07-09-1936
Quê quán: Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị.
14/10/2016 | Xem chi tiết »
Nhạc sỹ VÕ THẾ HÙNG, Sinh ngày 15-11-1962
Quê quán: Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị
Là Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam.
14/10/2016 | Xem chi tiết »
Nhạc sỹ PHAN THẠCH HÙNG, Sinh ngày 11-09-1962
Quê quán: Hải Thọ, Hải Lăng , Quảng Trị.
14/10/2016 | Xem chi tiết »
Nhạc sỹ ĐỖ THĂNG LONG, Sinh ngày 01-01-1952
Quê quán: Mai Lĩnh , Hải Lăng Quảng Trị.
14/10/2016 | Xem chi tiết »
Nhạc sỹ ĐỖ ĐÌNH LONG, Sinh ngày 20-06-1964
Quê quán: Tùng Luật, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Hiện công tác tại Sở VHTT tỉnh Quảng Trị.
14/10/2016 | Xem chi tiết »
Nhạc sỹ HÒNG HỮU LỘC, Sinh ngày 25-01-1949
Quê quán: Bích Khê, Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị
Là Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam.
14/10/2016 | Xem chi tiết »
Nhạc sỹ NGUYỄN BÌNH LUẬN, Sinh ngày 26-12-1961
Quê quán: Cam Hiếu, Cam Lộ, ti3ng Quảng Trị
Là Hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Trị.
14/10/2016 | Xem chi tiết »
Nhạc sỹ VĨNH PHÚC, Sinh ngày 07-06-1954
Quê quán: Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Là Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam.
14/10/2016 | Xem chi tiết »
Nhạc sỹ TRẦN TÍCH, Sinh ngày 01-10-1952
Quê quán: Triệu Sơn, Triệu Phong, Quảng Trị
Là Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam.
14/10/2016 | Xem chi tiết »
Nhạc sỹ NGUYỄN MINH TIẾN, Sinh ngày 25-12-1958
Quê quán: Tùng Luật, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Là Hội viên Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Hội viên Hội Âm nhạc Thừa Thiên-Huế.
14/10/2016 | Xem chi tiết »
Nhạc sỹ XUÂN VŨ, Sinh ngày 25-07-1970
Quê quán: Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Lá Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam...
14/10/2016 | Xem chi tiết »
 
Tìm kiếm
Tin bài mới nhất
Liên kết website